A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
11.6.2024
Voľby EP - zápisnica
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.6.2024
Názov Voľby EP - zápisnica
13.5.2024
Program na zlepšenie kvality ovzdušia
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.5.2024
Názov Program na zlepšenie kvality ovzdušia
27.3.2024
Zámer predaja nehnuteľného majetku
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.3.2024
Názov Zámer predaja nehnuteľného majetku
27.2.2024
Oznámenie o plánovanom výrube drevín
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.2.2024
Názov Oznámenie o plánovanom výrube drevín
14.1.2024
Ukážka úradného dokumentu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.1.2024
Názov Ukážka úradného dokumentu