A
A
A

O obci

   Obec Koňuš sa nachádza na Východnom Slovensku v regióne Zemplín medzi západnými výbežkami Popričneho vrchu, v doline Koňušského potoka, pri štátnej hranici s Ukrajinou vo výške 272 m. n. m. Západnú časť tvorí Podvihorlatská pahorkatina, východnú strmé svahy Popričneho. Rozloha katastrálneho územia je 2324 ha. Obec má približne 375 obyvateľov k 31.12.2010.

     Starý Koňuš nachádzajúci sa v komplexe Popričneho má vrcholové lúky, ktoré sú genofondovo veľmi zriedkavé. Donedávna boli využívané na pastvu dobytka, no napriek tomu si udržali svoj ráz i druhovú skladbu. V tejto lokalite sa vyskytuje chránený a ohrozený kosatec trávolistý /Iris graminea subsp.pseudocyperus/.