A
A
A

Dôležité kontakty

 • Integrovaný záchranný systém 112

 • Hasičská a záchranná služba: 112 alebo 150

 • Polícia: 112 alebo 158

PORUCHOVÉ SLUŽBY:

 • Elektrina: 0850 123 333, 0800 175 660 (verejné osvetlenie)

 • Plyn: 055-622 76 47, 055-622 19 15 (dispečing Košice)

 • Voda: 056-652 23 13 (v pracovných dňoch), 056-644 10 61 (dispečing Michalovce)

 • Ohlasovňa porúch tel. prípojok: 12 129

ÚRADY A INŠTITÚCIE:

 • Mestský úrad Sobrance: 056 – 652 2210

 • Mestský bytový podnik s.r.o. Sobrance: 056 – 652 3549

 • Technické služby mesta Sobrance : 056 – 652 2408

 • Daňový úrad Sobrance: 056 – 6811011

 • Katastrálny úrad – správa katastra Sobrance: 056 – 281 8361

 • Pozemkový úrad: 056 – 6441059

 • Úrad práce, soc. vecí a rodiny Sobrance: 056 – 2441570

 • Úrad práce, soc. vecí a rodiny Michalovce: 056 – 686 0200

 • Obvodný úrad Sobrance, priestupky, živn.: 056 – 652 3456

 • Obvodný úrad Sobrance, životné prostredie: 056 – 652 3575

 • Obvodný úrad Michalovce, podateľňa: 056 – 6280715

 • Sociálna poisťovňa Sobrance: 056 – 652 40 69

 • Sociálna poisťovňa Michalovce: 056 – 6432631

 • Dôvera zdravotná poisťovňa: 0850 850 850

 • Okresný súd Michalovce: 056 – 642 52 40