A
A
A

Regionálna nemocnica

Regionálna nemocnica n.o.

Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance
Riaditeľ nemocnice: MVDr. Marián PETRO
telefón ústredňa: +421 56 652 23 96 alebo +421 56 652 23 97
telefón: +421 56 652 22 70
e-mail: nsp_sobrance@stonline.sk

Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. otvorila 1.12.2008 Domov dôchodcov (teraz Zariadenie pre seniorov) a Zariadenie opatrovateľskej služby

Bližšie informácie získate na telefónnom čísle: +4215 56  652 2396, 652 2397, klapka 349.

Regionálna nemocnica Sobrance, n. o.  Vám týmto oznamuje ,  že z dôvodu  výmeny telefónnej ústredne   s obsluhou   na plnoautomatizovanú   telefónnu ústredňu  došlo k zmenám  telefónnych čísiel.

1.    652 2396    –   sekretariát riaditeľa
2.    652 2255    –  interné oddelenie  sestry
3.    Faxové  číslo :    641 9600
4.    Hlavné telefónne číslo :   6 4 1  9 6   +  priradená  klapka
klapka :     10  –   riaditeľ RNS
11  –   sekretariát  riaditeľa
12  –   ved. HTU
13  –   referent pre styk s poisťovňami
14  –   ekonóm,  učtáreň
15  –   PaM
43  –  interné oddelenie  primár
31  –  interné  oddelenie   vedúca sestra
32  –  interné oddelenie   lekár
35  –  interné oddelenie sestry

38    –  LDCH ONS  primár
39    –  LDCH ONS  vedúca sestra
40    –  LDCH ONS  sestry
44    –  LDCH ONS  lekár

27 , 28  –  RDG, USG  pracovisko
36 , 37  –  OKB  laboratórium

41    –  TaPCH ambulancia  /  pľúcna /
42    –  interná  a endoskopická ambulancia
45    –  rehabilitačná  ambulancia

16  –  NZZ  interná ambulancia  sestra   p. Goblová   /   MUDr. Kostovčík  /
17    –  NZZ  interná ambulancia  lekár  MUDr. Kostovčík
29  –  NZZ  gynekologická  ambulancia  MUDr. Kuchta
30  –  NZZ  psychologická  ambulancia PhDr. Rošková
34  –  NZZ  chirurgická  ambulancia  MUDr. Bodo

23  –  Domov dôchodcov  a ZOS   sestry
24  –  Domov dôchodcov  a ZOS   vedúci
18  –  Dopravná zdravotná služba  / DOZAS /