A
A
A

Referendum 2023

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
11.1.2024
Informácia pre voliča v Slovenskom jazyku
Detail dokumentu
Dátum 11.1.2024
Názov Informácia pre voliča v Slovenskom jazyku
11.1.2024
Oznámenie o utvorení volebného okrsku
Detail dokumentu
Dátum 11.1.2024
Názov Oznámenie o utvorení volebného okrsku
11.1.2024
Oznámenie emailovej adresy-Doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho lístka
Detail dokumentu
Dátum 11.1.2024
Názov Oznámenie emailovej adresy-Doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho lístka
11.1.2024
Oznámenie emailovej adresy-Doručenie žiadosti o voľbu poštou
Detail dokumentu
Dátum 11.1.2024
Názov Oznámenie emailovej adresy-Doručenie žiadosti o voľbu poštou
11.1.2024
Oznámenie emailovej adresy-Doručenie oznámenia o delegovaní člena
Detail dokumentu
Dátum 11.1.2024
Názov Oznámenie emailovej adresy-Doručenie oznámenia o delegovaní člena
11.1.2024
Referendum – Informácie pre voliča
Detail dokumentu
Dátum 11.1.2024
Názov Referendum – Informácie pre voliča