A
A
A

Kontakt

Obecnú úrad

Koňuš 39

072 63 Choňkovce

 

tel. 056 / 652 33 15

mobil p.starostka : 0917 208 317

e-mail : konus@lekosonline.sk

 

Ú R A D N É    H O D I N Y

Pondelok : 7.30 – 15.30

Utorok :    7.30 – 15.30

Streda :     7.30 – 15.30

Štvrtok :   7.30 – 15.30

Piatok :     7.30 – 15.30

 

Kompetencie:
Obec Koňuš je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Technický prevádzkovateľ webstránky:

www.dobraobec.sk

Dobraobec s.r.o.
Švermova 1085/40
073 01 Sobrance
Slovenská republika

e-mail: info@dobraobec.sk