A
A
A

Školstvo

O prvom vyučovacom procese je v Kronike správa z rokov 1877 až 1878. V roku 1889 bola postavená v Koňuši škola. Keď v roku 1901 škola zhorela, desať rokov sa v obci nevyučovalo. Až v roku 1911 začali koňušské deti opäť chodiť do školy. V školskom roku 1912/1913 sa opäť nevyučovalo. Na prahu prvej svetovej vojny v školskom roku 1913/1914 chodilo do slovenskej školy 95 detí, ktorých vyučoval Andrej Bobík.