A
A
A

Všeobecné dokumenty

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
13.5.2024
Program na zlepšenie kvality ovzdušia
Detail dokumentu
Dátum 13.5.2024
Názov Program na zlepšenie kvality ovzdušia
27.3.2024
Zámer predaja nehnuteľného majetku
Detail dokumentu
Dátum 27.3.2024
Názov Zámer predaja nehnuteľného majetku
11.1.2023
Výrub drevín – Oznámenie o začatí konania a pozvánka na miestne šetrenie
Detail dokumentu
Dátum 11.1.2023
Názov Výrub drevín – Oznámenie o začatí konania a pozvánka na miestne šetrenie
11.1.2023
Návrh plánu KČ na 1. polrok 2024
Detail dokumentu
Dátum 11.1.2023
Názov Návrh plánu KČ na 1. polrok 2024
11.1.2023
Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021 – 2025 – záverečné stanovisko
Detail dokumentu
Dátum 11.1.2023
Názov Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021 – 2025 – záverečné stanovisko
11.1.2023
Zámer predaja nehnuteľného majetku
Detail dokumentu
Dátum 11.1.2023
Názov Zámer predaja nehnuteľného majetku
11.1.2023
Vodíková stratégia Košického kraja
Detail dokumentu
Dátum 11.1.2023
Názov Vodíková stratégia Košického kraja
11.1.2023
Pozvánka – Informačný seminár k výzvam MAS Zemplín pod Vihorlatom
Detail dokumentu
Dátum 11.1.2023
Názov Pozvánka – Informačný seminár k výzvam MAS Zemplín pod Vihorlatom
11.1.2023
Oznámenie o strategickom dokumente
Detail dokumentu
Dátum 11.1.2023
Názov Oznámenie o strategickom dokumente
11.1.2023
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2023
Detail dokumentu
Dátum 11.1.2023
Názov Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2023
11.1.2023
Stratégia rozvoja dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2027 – 2030
Detail dokumentu
Dátum 11.1.2023
Názov Stratégia rozvoja dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2027 – 2030
11.1.2023
Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji
Detail dokumentu
Dátum 11.1.2023
Názov Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji
11.1.2023
Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021 – 2025
Detail dokumentu
Dátum 11.1.2023
Názov Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021 – 2025
11.1.2023
Verejná vyhláška – kolaudačné rozhodnutie
Detail dokumentu
Dátum 11.1.2023
Názov Verejná vyhláška – kolaudačné rozhodnutie
11.1.2023
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030)
Detail dokumentu
Dátum 11.1.2023
Názov Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030)
11.1.2023
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v roku 2022
Detail dokumentu
Dátum 11.1.2023
Názov Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v roku 2022
11.1.2023
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
Detail dokumentu
Dátum 11.1.2023
Názov Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
11.1.2022
Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovacej pôsobnosti KSK
Detail dokumentu
Dátum 11.1.2022
Názov Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovacej pôsobnosti KSK
11.1.2022
Plán rozvoja verejných vodovodov
Detail dokumentu
Dátum 11.1.2022
Názov Plán rozvoja verejných vodovodov
11.1.2022
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021
Detail dokumentu
Dátum 11.1.2022
Názov Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021