A
A
A

Gréckokatolícka církev

Gréckokatolícky chrám

– zasvätený je sviatku Zoslania Svätého Ducha,

– začiatok stavby chrámu 1947 za pôsobenia kňaza Michala Horňáka. V roku 1950 bola dokončená hrubá stavba lode chrámu a kompletne ukončená veža chrámu, na ktorej bol osadený trojramený kríž. V roku 1969 je na Koňuši dokončený chrám (nová strešná krytina a vymaľovanie interiéru chrámu  M. Jordánom),

– v 28 septembra 1969 je chrám posvätený ordinárom Jánom Hirkom

– v roku 1975 je na Koňuši osadený veľký zvon Pavol objednaný prostredníctvom ministerstva kultúry z NDR,

– pôvodný oltár chrámu bol drevený,

– v roku 2001 za pôsobenia kňaza Mareka Iľka prebehla rekonštrukcia chrámu. Postavil sa nový oltár z kameňa, vymaľoval sa chrám a zreštaurovali sa maľby – p. Jozefom Hrinkaničom,

– v roku 2001 bol oltár a chrám posvätený vladykom Milanom Chauturom, košickým eparchom,

– v roku 2007 za pôsobenia kňaza Jozefa Fabišíka, sa opravila veže chrámu, kde sa komplet vymenilo latovanie a krytina na veži,

– pamiatky chrámu: Zaprestolná ikona – Zoslanie Sv. Ducha, olej na plátne.