A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
11.7.2024
Darovacia zmluva
G-FOREST s.r.o.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Koňuš
Zmluvná strana 1 IČO 00325333
Zmluvná strana 2 G-FOREST s.r.o.
Názov Darovacia zmluva
Predmet Darovacia zmluva
Cena 300
Dátum uzavretia 4.7.2024
Dátum zverejnenia 11.7.2024
26.3.2024
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV A S ODPADMI Z NEOBALOVÝCH VÝROBKOV
NATUR-PACK, a.s.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Koňuš
Zmluvná strana 1 IČO 00325333
Zmluvná strana 2 NATUR-PACK, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 35979798
Názov ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV A S ODPADMI Z NEOBALOVÝCH VÝROBKOv
Predmet ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV A S ODPADMI Z NEOBALOVÝCH VÝROBKOV
Dátum zverejnenia 26.3.2024
Uzatvoril Mgr. Kvetoslava Šabáková
22.3.2024
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
Detail zmluvy 24/42/054/60
Číslo 24/42/054/60
Zmluvná strana 1 Obec Koňuš
Zmluvná strana 1 IČO 00325333
Zmluvná strana 2 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
Predmet Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
Dátum zverejnenia 22.3.2024
Uzatvoril Mgr. Kvetoslava Šabáková
22.3.2024
Dohoda UPSVar
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
Detail zmluvy 24/42/010/9
Číslo 24/42/010/9
Zmluvná strana 1 Obec Koňuš
Zmluvná strana 1 IČO 00325333
Zmluvná strana 2 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda UPSVar
Predmet Dohoda UPSVar
Dátum zverejnenia 22.3.2024
Uzatvoril Mgr. Kvetoslava Šabáková, starostka obce
22.3.2024
Zmluva o poskytnutí dotácie MF SR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Detail zmluvy 2024/307
Číslo 2024/307
Zmluvná strana 1 Obec Koňuš
Zmluvná strana 2 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Zmluvná strana 2 IČO 00151742
Názov ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie MF SR
Cena 17 000€
Dátum zverejnenia 22.3.2024
22.3.2024
ZMLUVA č. 324 0746 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
Obec Koňuš
Detail zmluvy 324 0746
Číslo 324 0746
Zmluvná strana 1 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Zmluvná strana 1 IČO 00177474
Zmluvná strana 2 Obec Koňuš
Názov ZMLUVA č. 324 0746 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
Predmet ZMLUVA č. 324 0746 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
Cena 3 000€
Dátum zverejnenia 22.3.2024
6.3.2024
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č.: 202402019
Disig, a.s.
Detail zmluvy 202402019
Číslo 202402019
Zmluvná strana 2 Disig, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 35975946
Názov Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č.: 202402019
Predmet Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č.: 202402019
Dátum uzavretia 4.3.2024
Dátum zverejnenia 6.3.2024
27.2.2024
Kúpna zmluva
Marián Slavik
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Marián Slavik
Názov Kúpna zmluva
Predmet Kúpna zmluva
Dátum uzavretia 7.2.2024
Dátum zverejnenia 27.2.2024
20.2.2024
Kúpna zmluva
Marián Slavik, rod. Slavik, Margita Gutičová, Bc. Martina Slaviková, Margita Gutičová
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Marián Slavik, rod. Slavik, Margita Gutičová, Bc. Martina Slaviková, Margita Gutičová
Názov Kúpna zmluva
Predmet Kúpna zmluva
Dátum uzavretia 7.2.2024
Dátum zverejnenia 20.2.2024
20.2.2024
DODATOK č. 2 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
Účastníci v zmluve
Detail zmluvy DODATOK č. 2 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
Číslo DODATOK č. 2 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
Zmluvná strana 2 Účastníci v zmluve
Názov DODATOK č. 2 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
Predmet DODATOK č. 2 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
Dátum uzavretia 14.12.2023
Dátum zverejnenia 20.2.2024
20.2.2024
Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva č. 1/2024
MMPR, s. r. o.
Detail zmluvy č. 1/2024
Číslo č. 1/2024
Zmluvná strana 2 MMPR, s. r. o.
Zmluvná strana 2 IČO 00325333
Názov Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva č. 1/2024
Predmet Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva č. 1/2024
Dátum uzavretia 18.1.2024
Dátum zverejnenia 20.2.2024
Poznámka Oprávnená osoba bude vykonávať zber a prepravu uvedených zložiek komunálneho odpadu v obci vo svojich zberných nádobách, ktoré budú umiestnené na miestach odsúhlasených obcou Koňuš, a to pre spol. MMPR, s.r.o (ďalej len „spracovateľ "), ktorá bude vykonávať zhodnotenie a zneškodňovanie uvedených zložiek. Po pretriedení a prečistení budú následne poskytované charitám, detským domovom a útulkom pre zvieratá.
20.2.2024
Zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení nasledovných ustanovení základnej zmluvy v znení ďalších dodatkov a príloh k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi.
FÚRA s. r. o.
Detail zmluvy 1/2024
Číslo 1/2024
Zmluvná strana 2 FÚRA s. r. o.
Názov DODATOK 1/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Predmet Zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení nasledovných ustanovení základnej zmluvy v znení ďalších dodatkov a príloh k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi.
Dátum uzavretia 7.12.2023
Dátum zverejnenia 20.2.2024
17.10.2023
Dohoda č. 23/42/010/31 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, písm. a) ods. 4, ods. 10, § 26 ods. 2 písm. g) a ďalších zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a dosplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "dohoda")
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce
Detail zmluvy 23/42/010/31
Číslo 23/42/010/31
Zmluvná strana 1 Obec Koňuš Koňuš 39, 07263 Koňuš
Zmluvná strana 1 IČO 00325333
Zmluvná strana 2 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce
Názov Dohoda č. 23/42/010/31 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, písm. a) ods. 4, ods. 10, § 26 ods. 2 písm. g) a ďalších zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a dosplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "dohoda")
Predmet Dohoda č. 23/42/010/31 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, písm. a) ods. 4, ods. 10, § 26 ods. 2 písm. g) a ďalších zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a dosplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "dohoda")
Cena 0,00 €
Dátum uzavretia 11.10.2023
Dátum zverejnenia 17.10.2023
Dátum účinnosti 18.10.2023
Poznámka https://www.crz.gov.sk/zmluva/8454566/
17.10.2023
Príkazná zmluva č. 6/2023
Mgr. Lucia Dudrová
Detail zmluvy 6/2023
Číslo 6/2023
Zmluvná strana 1 Obec Koňuš Koňuš 39, 07263 Koňuš
Zmluvná strana 1 IČO 00325333
Zmluvná strana 2 Mgr. Lucia Dudrová
Názov Príkazná zmluva č. 6/2023
Predmet Príkazná zmluva č. 6/2023
Cena 0,00 €
Dátum uzavretia 13.10.2023
Dátum zverejnenia 17.10.2023
Dátum účinnosti 18.10.2023
Poznámka https://www.crz.gov.sk/zmluva/8454564/
17.10.2023
Príkazná zmluva č. 5/2023
Adriána Varcholová
Detail zmluvy 5/2023
Číslo 5/2023
Zmluvná strana 1 Obec Koňuš Koňuš 39, 07263 Koňuš
Zmluvná strana 1 IČO 00325333
Zmluvná strana 2 Adriána Varcholová
Názov Príkazná zmluva č. 5/2023
Predmet Príkazná zmluva č. 5/2023
Cena 0,00 €
Dátum uzavretia 13.10.2023
Dátum zverejnenia 17.10.2023
Dátum účinnosti 18.10.2023
Poznámka https://www.crz.gov.sk/zmluva/8454562/
20.9.2023
Dohoda č. 23/42/054/1847 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci uzatvorená podľa § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce
Detail zmluvy 23/42/054/1847
Číslo 23/42/054/1847
Zmluvná strana 1 Obec Koňuš Koňuš 39, 07263 Koňuš
Zmluvná strana 1 IČO 00325333
Zmluvná strana 2 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce
Názov Dohoda č. 23/42/054/1847 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci uzatvorená podľa § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/
Predmet Dohoda č. 23/42/054/1847 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci uzatvorená podľa § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/
Cena 0,00 €
Dátum uzavretia 18.9.2023
Dátum zverejnenia 20.9.2023
Dátum účinnosti 21.9.2023
Poznámka https://www.crz.gov.sk/zmluva/8336601/
16.8.2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
Košický samosprávny kraj
Detail zmluvy DS/430/2023
Číslo DS/430/2023
Zmluvná strana 1 Obec Koňuš Koňuš 39, 07263 Koňuš
Zmluvná strana 1 IČO 00325333
Zmluvná strana 2 Košický samosprávny kraj
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie
Cena 0,00 €
Dátum uzavretia 9.8.2023
Dátum zverejnenia 16.8.2023
Dátum účinnosti 17.8.2023
Poznámka https://www.crz.gov.sk/zmluva/8207992/
23.6.2023
Príkazná zmluva č. 3/2023
Marek Mihaľo
Detail zmluvy Príkazná zmluva č. 3/2023
Číslo Príkazná zmluva č. 3/2023
Zmluvná strana 1 Obec Koňuš Koňuš 39, 07263 Koňuš
Zmluvná strana 1 IČO 00325333
Zmluvná strana 2 Marek Mihaľo
Názov Príkazná zmluva č. 3/2023
Predmet Príkazná zmluva č. 3/2023
Cena 0,00 €
Dátum uzavretia 30.4.2023
Dátum zverejnenia 23.6.2023
Dátum účinnosti 24.6.2023
Poznámka https://www.crz.gov.sk/zmluva/8020756/
23.6.2023
Príkazná zmluva č. 2/2023
Ján Kica
Detail zmluvy 2/2023
Číslo 2/2023
Zmluvná strana 1 Obec Koňuš Koňuš 39, 07263 Koňuš
Zmluvná strana 1 IČO 00325333
Zmluvná strana 2 Ján Kica
Názov Príkazná zmluva č. 2/2023
Predmet Príkazná zmluva č. 2/2023
Cena 0,00 €
Dátum uzavretia 19.4.2023
Dátum zverejnenia 23.6.2023
Dátum účinnosti 24.6.2023
Poznámka https://www.crz.gov.sk/zmluva/8020745/
23.6.2023
Príkazná zmluva č. 1/2023
Jana Cserépová
Detail zmluvy 1/2023
Číslo 1/2023
Zmluvná strana 1 Obec Koňuš Koňuš 39, 07263 Koňuš
Zmluvná strana 1 IČO 00325333
Zmluvná strana 2 Jana Cserépová
Názov Príkazná zmluva č. 1/2023
Predmet Príkazná zmluva č. 1/2023
Cena 0,00 €
Dátum uzavretia 20.6.2023
Dátum zverejnenia 23.6.2023
Dátum účinnosti 24.6.2023
Poznámka https://www.crz.gov.sk/zmluva/8020720/