A
A
A

Pravoslávna církev

Pravoslávny chrám 

            Pravoslávny chrám, alebo v pravoslávnej Cirkvi tradične „cerkev“ ( nie však kostol), v Koňuši je zasvätený Svätým ženám myronosiciam.

            Postavený bol v období od októbra roku 2001 po október roku 2003 ( 25.októbra 2001 boli   započaté výkopové práce a 12. októbra 2003 bol posvätený oltár chrámu).

            Chrám je riešený v tradičnom pre pravoslávnu Cirkev poňatí a nadväzuje na ruský stavebný sloh.

            Vzhľadom na to, že chrám je novostavbou, žiadne prestavby na ňom do toho času neboli vykonané.

            Hlavný a v podstate jediný oltár chrámu je zhotovený z dreva. Tradične je pokrytý spodným ľanovým plátnom, tzv. katasárkou, alebo košeľou. Cez ňu je položená pokrývka z brokátovej látky, tzv. odev svätého oltára. Oltár nemá žiadne významné obrazy alebo plastiky.

            Chrám má kruhový pôdorys, ktorý tvorí jeden veľký kruh a dva rovnaké symetricky sa nadpájajúce vpredu a vzadu naň menšie kruhy. Hlavný vstup je orientovaný na západ, oltárna časť alebo svätyňa je tradične pre pravoslávnu Cirkev orientovaná na východ. Chrámová predsieň predstavuje priestor menších rozmerov a je zastropená valenou klenbou. Z predsiene je riešený vstup do chrámovej lode. Nad jej kruhovým pôdorysom je vytvorená kupola s kruhovou základňou. Z chrámovej lode je riešený vstup do priestoru svätyne, ktorá má štvorcový pôdorys so zaobleným čelom a je prekrytá zvislou oblúkovitou klenbou. Zo svätyne sú riešené vstupy do sakristií, ktoré sú umiestnené po jej obidvoch stranách. Celú stavbu zastrešuje viacrohová stanová v strede kužeľovitá strecha, ukončená cibuľovitou vežičkou.

            Za závažny historický medzník považujeme posviacku chrámu, ktorú 9. októbra 2005 vykonal vtedajší michalovský biskup Ján ( Holonič), dnes arcibiskup prešovský a Slovenska.

            V dohľadnej dobe pravoslávni veriaci v Koňuši plánujú výstavbu zvonice. Tá bude postavená v rovnakom slohu na chrámovom nádvorí. Mala by mať kruhový pôdorys, tvar veže, zastrešenej kužeľovitou strechou a ukončenej cibuľovitou vežičkou.

d.o. Mgr. Vitalij Krasij, duchovný správca