Voľby do Orgánov samosprávy obcí 2018

Informácie pre voliča

  • Počet volebných obvodov: 1

  • Počet poslancov obecného zastupiteľstva, ktorý sa má zvoliť: 5

  • Počet obyvateľov obce ku dňu volieb: 340

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obci v roku 2018:

  • Daniela Šabaková, Koňuš 16.

Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej (okrskovej) volebnej komisie: