A
A
A

Územný plán obce

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
11.1.2024
C Záber pôdy ÚPN-O Koňuš_c
Detail dokumentu
Dátum 11.1.2024
Názov C Záber pôdy ÚPN-O Koňuš_c
11.1.2024
B Záväzná časť ÚPN-O Koňuš_c
Detail dokumentu
Dátum 11.1.2024
Názov B Záväzná časť ÚPN-O Koňuš_c
11.1.2024
A Textová časť ÚPN-O Koňuš_c
Detail dokumentu
Dátum 11.1.2024
Názov A Textová časť ÚPN-O Koňuš_c
11.1.2024
Obal ÚPN-O Koňuš_c
Detail dokumentu
Dátum 11.1.2024
Názov Obal ÚPN-O Koňuš_c
11.1.2024
01_Širšie vzťahy_Koňuš_1čč
Detail dokumentu
Dátum 11.1.2024
Názov 01_Širšie vzťahy_Koňuš_1čč
11.1.2024
02_Záujmové územie_Koňuš_1čč
Detail dokumentu
Dátum 11.1.2024
Názov 02_Záujmové územie_Koňuš_1čč
11.1.2024
03_Komplexný výkres_Koňuš_1čč
Detail dokumentu
Dátum 11.1.2024
Názov 03_Komplexný výkres_Koňuš_1čč
11.1.2024
04_Vodné hospodárstvo_Koňuš_1čč
Detail dokumentu
Dátum 11.1.2024
Názov 04_Vodné hospodárstvo_Koňuš_1čč
11.1.2024
05_Energetika_Koňuš_1čč
Detail dokumentu
Dátum 11.1.2024
Názov 05_Energetika_Koňuš_1čč
11.1.2024
06_Záber PP_Koňuš_1čč
Detail dokumentu
Dátum 11.1.2024
Názov 06_Záber PP_Koňuš_1čč
11.1.2024
07_Ochrana prírody_Koňuš_1čč
Detail dokumentu
Dátum 11.1.2024
Názov 07_Ochrana prírody_Koňuš_1čč
11.1.2024
08_Schéma VPS_Koňuš_1čč
Detail dokumentu
Dátum 11.1.2024
Názov 08_Schéma VPS_Koňuš_1čč