UVEREJNENIE VÝSLEDKOV VOLIEB Poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce

Informácie pre voliča

  • Počet volebných obvodov: 1
  • Počet poslancov obecného zastupiteľstva, ktorý sa má zvoliť: 5
  • Počet obyvateľov obce ku dňu volieb: 340

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obci v roku 2018:

  • Daniela Šabaková, Koňuš 16.

Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej (okrskovej) volebnej komisie: