Územný plán obce

Energetika Koňuš – návrh Komplexný výkres Koňuš – návrh Ochrana prírody Koňuš – návrh Oznámenie o prerokovaní návrhu ÚPN-O Koňuš Schéma záväzných častí riešenia – verejnoprospešné stavby Širšie vzťahy Koňuš – návrh Textová časť ÚPN-O Koňuš – návrh Vodné hospodárstvo Koňuš – návrh Záber poľnohospodárskej pôdy a … Čítať ďalej Územný plán obce