VSD – Výzva na vykonanie výrubu stromov a iných porastov v ochrannom pásme

Návrh rozpočtu

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021

Oznámenie – výrub drevín – Paľová

Oznámenie – výrub drevín – Berešová

SODB 2021 – Tlačová správa

Registrácia chovov domácich ošípaných z pohľadu šírenia afrického moru ošípaných

Potvrdenie o zverejnení.

Strategický dokument -Nízkouhlíková stratégia organizácií.

UPS Koňuš- Finančný plán

UPS – Uznesenie

UPS – Oznámenie

OU-KE_Odvolanie

Odvolanie proti rozhodnutiu

Bannery NATUR-PACK

Manuál na vloženie bannera na webstránkuplagat_triedenie_typ_e

alchymia_odpadu_variant_e_akt_1

SODB 2021

OÚ KE – Rozhodnutie

OÚ KE – Oznámenie

VSD – Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov

Stavebné povolenie – Rekonštrukcia plynovodov Koňuš, Choňkovce.

Návrh ZÚ 2019

Oznámenie – OÚ KE

Návrh plánu KČ 2_2020

Rozhodnutie

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania

Usmernenie hlavného hygienika SR_karantena 09_03.2020(2)

OZNAM

Výpočet úrovne vytriedenia komunálneho odpadu

Rozhodnutie „Koňuš  – Tibava prepojovacie potrubie“

Plán udržateľnej mobility KSK

Oznámenie o ústnom konaní – mesto Sobrance

Oznámenie o začatí stavebného konania

Zmluvy

Kúpna zmluva

Dohoda_§10

Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny

Zmluva o výpožičke

Zmluva o poskytovaní služieb – FÚRA

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva o dielo č. 06/2020

Zmluva o štatutárnom audite 2020 Koňuš

DPO Zmluva č. 1420 475.

IFOSOFT – Zmluva o dielo č. 200217

SPP – Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu

PP PROTECT – Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

FÚRA – Dodatok č. 1

Faktúry

Zoznam faktúr 01/2020

FA 2/2020

FA 3/2020

FA 4/2020

FA 05/2020

FA 06/2020

FA 07/2020

FA 08/2020

FA 09/2020

PFA 10/2020

PFA 11/2020

PFA 12/2020

Objednávky

Objednávky 01-02/2020