Cirkev

     Prevažná časť obyvateľov obce bola gréckokatolícka, menšia rímskokatolíckeho a pravoslávneho  vierovyznania. V roku 1905-1907 si miestny Židia postavili synagógu, ktorá bola počas druhej svetovej vojny roku 1944 zničená.

Socha Panny Márie v dennom svetle

Socha Panny Márie v nočnom svetle

 

Gréckokatolícka cirkev

Pravoslávna cirkev

Comments are closed.